Over Nr7

Komt u lunchen? Wilt u koffie met gebak? Of wilt u ons de catering laten verzorgen bij uw bedrijf? Heeft u speciale wensen? Onze leerlingen ontvangen u graag in ons bijzondere leerwerk restaurant!

Restaurant Nr7 bij De Spinaker Alkmaar is een leerwerk project voor leerlingen die Voortgezet Speciaal Onderwijs volgen. 

Werken in restaurant Nr7 biedt onze jongeren de kans om beroepsvaardigheden op te doen voor de dienstverlenende sector en maakt hen ‘sociaal handiger’, waardoor zij makkelijker stage- en/of werkplekken kunnen vinden. De kennis en ervaring die zij opdoen, kunnen zij vervolgens toepassen op bredere schaal in de maatschappij.

Tegelijkertijd wil restaurant Nr7 bijdragen aan begrip voor deze jongeren, zowel bij het bedrijfsleven als in de maatschappij.

Meer lezen

Het restaurant heeft hergebruik en gezonde, liefst biologische producten uit de directe omgeving hoog in het vaandel staan.

Ons restaurant is dan ook ingericht met zelfgemaakte of opgeknapte spullen. Groenten uit de volkstuin om de hoek, appels uit de tuin van collega's, enz.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met de leerlingen en de gerechten van het bijzondere restaurant Nr7. Onze leerlingen ontvangen u met groot enthousiasme, serveren u heerlijke gerechten en drankjes en laten zich graag van hun beste kant zien!

Meer lezen

De Spinaker, gevestigd te Alkmaar, is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, gericht op jongeren met psychische en/of gedragsproblemen.
Ons onderwijs heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij zoals voorbereiding op (beroepsgericht) vervolgonderwijs en/of arbeid, maar ook de omgang met de regels en normen van de maatschappij, het durven aangaan van confrontaties, omgaan met frustraties en teleurstellingen en een positief en goed contact met de omgeving.
De Spinaker wil de kansen en mogelijkheden voor jongeren met gedrags- en psychiatrische problematiek op het gebied van stage, werk en zinvolle dagbesteding vergroten.
De Spinaker is onderdeel van de Stichting Ronduit Scholen te Alkmaar

Wij willen niet dat onze leerlingen

  • Thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek voor ze is.
  • Geen uitzicht op een baan of andere zinvolle dagbesteding hebben.
  • Onaangepast gedrag vertonen, wat in de toekomst kan leiden tot criminaliteit.

Wij willen wel dat onze jongeren

  • Meer praktijkgericht onderwijs krijgen; het zijn doeners en hebben beweging nodig.
  • Competenties aanleren, waardoor ze sociaal handiger worden.
  • Stage- en/of werkplekken kunnen vinden bij bedrijven die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.
  • Succeservaringen op kunnen doen.
  • Een gezonde levensstijl aanleren.
Home | Over Nr7 | < Vorig | Volgend >

Delen

© 2020 Ronduit Onderwijs | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Erik Boschman